Nijkamp
Intekenen van kabels voor Essent, Eneco (AutoCAD) en de tekeningen invoegen in Excel met benodigde informatie.

 

Rijksgebouwdienst

Het ter plekke inmeten van bestaande gebouwen en het intekenen volgens de nieuwe NEN-normen (AutoCAD).

 

B.A.G. (Basis Adressen en Gegevens)

In kaart brengen van panden binnen de gemeentegrenzen (AutoCAD 3D Map) (AutoCAD Civil) (Nedgraphic).

 

W.I.O.N. (Wet Informatie Ondergrondse Netten)

In kaart brengen van kabels en leidingen voor de provinciale regio (AutoCAD Civil 3D).

 

Vesteda

Aanpassen van appartementencomplex (AutoCAD-Revit).

 

B.G.T.  (Basis Gegevens Topografie)

In kaart brengen van wegen en groen binnen de gemeentegrenzen (AutoCAD Civil 3D) (Nedbrouwser) (Nedvieuw).

 

Addo Stuur

Wegen in kaart brengen op Bonaire (AutoCAD Civil 3D).

 

Arijs

Nummering binnen de Europese grenzen (AutoCAD Civil 3D).

 

F.E.B. Real Estate

Inmeting en  indeling van bestaande panden naar appartementen  voor vergunningaanvraag (AutoCAD).

 

Wonen Limburg

Intekenen van huizen en complexen volgens de nieuwe NEN-normen (AutoCAD).

 

Particulier

*          Vluchtroute in kaart brengen (AutoCAD).

*          Appartementencomplexen intekenen op Curaçao, Bonaire en in Suriname (AutoCAD).

*          Het maken van aanbouwtekeningen (AutoCAD).

*          Aanpassingen aan woonindelingen bij opknappanden (AutoCAD).

*          Tekeningen voor vergunningaanvragen (AutoCAD).